Automatyzacja chowu bydła

Sztuczna inteligencja ułatwia prace człowieka w wielu dziedzinach, również w chowie bydła. Dzięki postępującym badaniom w kierunku zautomatyzowania obór oraz pastwisk rolnicy mogą liczyć na precyzyjną pomoc specjalnie zaprogramowanych maszyn, co z pewnością zwiększy wydajność hodowli. 

Co może zostać zmodernizowane?

  • Istnieją również czujniki detekcji ciepła, cielności i ogólnego monitorowania stanu zdrowia zwierząt. Dzięki nim mamy możliwość szybkiego wykrycia choroby lub objawów rui. Uniknięcie rozprzestrzenienia się epidemii oraz bieżące monitorowanie procesów chorobowych czy ciążowych jest bardzo korzystne dla gospodarstwa. Sztuczna inteligencja przekazuje informacje z czujników do aplikacji.  Dzięki temu rolnik będzie informowany w czasie rzeczywistym o zmianach w zachowaniu lub samopoczuciu zwierzęcia i będzie mógł w porę interweniować. 
  • W dużych gospodarstwach, głównie mlecznych są wykorzystywane robotyczne systemy dostarczania szczepionek. System odczytuje numer indentyfikacyjny krowy za pomocą czujnika RFID, wyświetla informacje o jej stanie zdrowia oraz książeczkę szczepień. Gdy sytuacja tego wymaga zostaje wykonany zastrzyk w szyję. 


  • Automatyczny rejestr krów ułatwia identyfikację konkretnej jednostki w stadzie. Zwierzę zostaje rozpoznane za pośrednictwem czujnika[DK1]  RFID – chipa emitującego fale radiowe. Mamy możliwość obserwowania stanu zdrowotnego konkretnych zwierząt, oraz nadzoru nad stadem i bieżącą kontrole ilość zwierząt przebywających w oborze jak i na pastwisku. Jest to dodatkowe ułatwienie podczas kontroli gospodarstwa.


  •  Oprysk zwierząt przeciw  drażniącym je owadom też może stać się łatwiejszy. Opracowano technologię, która umożliwia oprysk zwierząt w sposób w pełni automatyczny. Podczas wychodzenia z obory aktywuje się odpowiedni sensor pod wpływem ciężaru zwierzęcia. Gdy sensor zostanie aktywowany rozpocznie się dozowanie odpowiedniej ilości środka owadobójczego. Przekłada się to na większy komfort zwierząt jak i ogranicza zaangażowanie gospodarza w opiekę nad nimi. 

Dzięki sztucznej inteligencji w gospodarstwie na bieżąco są monitorowane: miejsce aktualnego pobytu zwierzęcia , stan zdrowia zwierząt, bilans składników odżywczych w pokarmie i jakość mleka. Rozwinięta technologia umożliwia szybkie wykonywanie podstawowych czynności takich jak, np. oprysk bydła przeciw owadom, karmienie czy szczepienia. Zarządzanie gospodarstwem staje się łatwiejsze i dokładniejsze, co przekłada się na większą wydajność, a z tym większe zyski. 

źródła:

https://pubag.nal.usda.gov/catalog/1129055

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/582/1/012035/pdf

https://www.researchgate.net/profile/Rosemarie-Oberschaetzl/publication/285592271_Validation_of_automated_processed_position_data_for_assessing_dairy_cow_behaviour/links/5661421308aebae678aa702f/Validation-of-automated-processed-position-data-for-assessing-dairy-cow-behaviour.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030201744906

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030204733238

https://academic.oup.com/jee/article-abstract/48/4/386/2205924

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *