Pomoc dla rolników i gospodarstw rolnych po COVID-19

Walkę z trudnościami które stają przed sektorem rolnictwa wspiera Unia Europejska. Komisja szuka najbardziej optymalnych rozwiązań aby uratować sytuację. Dzięki nowym dyrektywom kraje UE mają możliwość wsparcia do 200 tys. euro na jedno gospodarstwo. Taka pomoc pozwoli na zniwelowanie różnic między polskimi a unijnymi producentami żywności.

Jak będzie wyglądać pomoc dla gospodarstw?

Ze strony Parlamentu Europejskiego możemy się dowiedzieć,  jednym ze środków pomocowych jest „ realokacja niewykorzystanych funduszy rolnych na walkę ze skutkami kryzysu na obszarach wiejskich. Bardziej elastyczny i uproszczony europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich pozwoli na pożyczki lub gwarancje na korzystnych warunkach na pokrycie kosztów operacyjnych w wysokości do 200 000 euro.

Komisja Europejska zaproponowała również ograniczenie liczby fizycznych kontroli gospodarstw, przedłużenie terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich o jeden miesiąc do 15 czerwca 2020 r. oraz zwiększenie zaliczek na te płatności od połowy października.

W odniesieniu do pracowników sezonowych, którzy są kluczowi do sadzenia roślin, ich pielęgnacji i zbiorów, zachęca się kraje UE do traktowania ich jako pracowników o znaczeniu krytycznym, wymiany informacji o ich potrzebach i zapewnienia im sprawnego przekraczania granic.

Komisja Europejska 22 kwietnia ogłosiła inne wyjątkowe środki, w tym dopłaty do prywatnego przechowywania produktów mlecznych i mięsnych, większą elastyczność programów wspierania rynku oraz odstępstwa od reguł konkurencji dla sektorów mleka, kwiatów i ziemniaków. KE zaproponowała również umożliwienie państwom UE wykorzystanie funduszy na rozwój obszarów wiejskich na wsparcie rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w 2020 r.”

Źródło:

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_pl

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/mozliwe-nawet-100-tys-euro-pomocy-po-koronawirusie-na-gospodarstwo-rolne,94628.html

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200416STO77203/koronawirus-nadzwyczajne-srodki-wsparcia-dla-rolnikow-i-rybakow-w-ue

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *