Optymalizacja ilości prób glebowych

Aby wydajnie zarządzać plonami podstawą są badania glebowe, które dają nam wiedzę o stanie gleby oraz ilości zawartych w niej pierwiastków. Wiedza o żyzności gleby, jej pH, ilości mikro i makro elementów, siarki, próchnicy czy wapna są istotne przy rekomendacji wysiewu oraz przy nawożeniu. Przy kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu hektarach pobranie próbek jest opłacalne w stosunku do korzyści jakie dają jej wyniki. Natomiast przy kilku set hektarach pojawia się już problem. Ilość próbek jest bardzo duża co wpływa na koszt badania oraz czas jego realizacji. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest wcześniejsze zbadanie gleby konduktometrem elektromagnetycznym, który pomaga zoptymalizować ilość pobranych prób na określonych obszarach na polu.

Na czym polega badanie konduktometrem ?

Konduktometr elektromagnetyczny opiera swoją metodę działania na badaniu różnorodności przestrzeni za pomocą czujnika rejestrującego przepływ fal elektromagnetycznych. Otrzymane parametry przewodności elektromagnetycznej dopasowywane są do określonych typów gleby o ustalonej charakterystyce tj. nawodnienie oraz zawartość substancji organicznych oraz skład mechaniczny. Sprzęt wyposażony w czujnik jest bardzo lekki i może być wykorzystywany w formie mobilnej, gdzie jest ciągnięty za autem terenowym, quadem bądź ciągnikiem. Nie wymaga kontaktu z badanym obiektem dlatego umieszczony na płozach bądź kołach pobiera dane w sposób ciągły. W tym czasie rejestruje i archiwizuje potrzebne do analizy dane. Zintegrowany system GPS przypisuje punkty do lokalizacji odczytów, dzięki czemu po pomiarze generowana jest granulometryczna mapa zmienności gleby.

Jakie korzyści daje badanie konduktometrem ?

Wyznaczanie stref glebowych pomaga w zoptymalizowaniu ilości pobieranych prób na polu poprzez odtworzenie rzeczywistego stanu pola i podzieleniu go na części. Pozwala to zmniejszyć ilość próbek a dodatkowo dzięki tej stosunkowo niedrogiej i szybkiej metodzie pomaga zaoszczędzić pieniądze. Badanie konduktometrem umożliwia również zróżnicowanie dawek nawozów: N, P, K oraz Mg w zależności od potrzebowania. Planowanie zabiegów agrotechnicznych z taką mapą oraz próbami glebowymi daję podstawę do zwiększenia jakości i wydajności upraw.

Jaki jest zysk?

Badanie konduktometrem daje oszczędność, kwota jest zależna od ilości wymaganych prób glebowych po optymalizacji jej ilości. Poniżej znajduje się przykład kosztów badania 100 hektarów, oczywiście cena może się różnić dla poszczególnych przypadków ze względu na inną zmienność gleby.

Podstawowe badanie glebowe bez badania konduktometrem

Koszt podstawowego badania* jednej próby wynosi 72 zł (cena od 100 ha). 100 hektarów po jednej próbie na hektar daje łączny koszt 7 200 zł za całościowe badanie glebowe. (72 zł x 100 prób).

Podstawowe badanie gleby z użyciem konduktometra

Koszt badania konduktometrem jednego hektara wynosi 22 zł analogicznie przeliczając (22 zł x 100 ha) koszt analizy obejmie 2 200 zł. Otrzymane wyniki pomiarów zmniejszą ilość wymaganych próbek do 30 (w tym przypadku) co zmniejszy kwotę podstawowego badania* do 2 160 zł.  (30 prób x 72 zł)

Koszt końcowy wynosi 4 360 zł (2 200 zł – badanie konduktometrem oraz 2 160 zł – próby glebowe)

Porównując koszt badania gleby konduktometrem oraz bez jego użycia widzimy, że możemy zaoszczędzić przy 100 ha aż  2 840 zł ! 

 

* Badanie podstawowe zawiera :
1.Dojazd
2.Pobranie prób glebowych wg ustalonej siatki próbobrania,
3.Badania w OSCHR,
4.Wykonanie izoliniowych map zasobności: Makroelementy (P, K, Mg)+pH, mapa potrzeb wapnowania, mapa dawkowania Organicalc®,
5.Wydruk A3/A4,
6.Opracowania w wersji elektronicznej.
7. Dostarczenie

Skanowanie gleby odbywa się poprzez użycie konduktometra elektromagnetycznego VERIS

Formularz online znajdziecie Państwo na naszej stronie: 

Badania glebowe

Zapraszamy również do wstępnej konsultacji pod numerem + 56 307 0 407 

lub poprzez kontakt email: biuro@rolnictwoprecyzyjne.eu

 

Źródło:
https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/gleba-pod-skanerem,39628.html
https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/2019/12-07/5.pdf
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *