Precyzyjne wyliczenia szkód łowieckich

szkody, szkody łowieckie, dzikie zwierzęta, pole, uprawy, zadeptane uprawy

Pola umiejscowione blisko lasów narażone są na zniszczenia przez dziką zwierzynę, która często zadeptuje uprawy i zjada je. Od kwietnia do października zwierzyna łowna staje się bardziej aktywna czego skutkiem są szkody. Kiedy zwierzyna wkroczyła już w uprawy nie ma co się zamartwiać tylko należy jak najszybciej zgłosić szkodę ponieważ można otrzymać należne zadośćuczynienie. Ale uwaga! Nie każde szkody są uznawane przez koło łowieckie. Wpływ na ich decyzje ma rodzaj zwierzyny oraz rodzaj upraw. W tym artykule dowiesz się więcej o szkodach łowieckich.

Jakie zwierzęta wyrządzają szkody łowieckie?

Szkody na polu, odszkodowanie, szkody łowieckie
sarna
dzik, szkody na polu, szkody łwieckie
dzik
jeleń, szkody łowieckie, uprawy
daniel
łoś, szkody łowieckie, odszkodoanie
łoś ( pod ochroną cały rok)
daniel, szkody łowieckie, odszkodowanie
jeleń

Za szkody łowieckie odpowiedzialne są również bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich. Rysie i wilki przyczyniają się do strat w pogłowiu zwierząt hodowanych w gospodarstwie. Również w pogłowiu ale i w pasiekach oraz uprawach rolnych za szkody odpowiedzialne mogą być niedźwiedzie. Natomiast żubry upodobały sobie uprawy, płody rolne oraz gospodarstwa leśne.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie za szkodę łowiecką może wystąpić poszkodowany – właściciel lub
posiadacz gruntu rolnego, na terenie którego szkoda wystąpiła. W praktyce często zdarza
się, że właściciel gruntu nie jest jednocześnie właścicielem uprawy, gdyż np. oddał grunt w
dzierżawę. W takim wypadku uprawnionym do występowania o odszkodowanie będzie
posiadacz gruntu (np. dzierżawca), który jest jednocześnie właścicielem uprawy na tym
gruncie. Natomiast właściciel gruntu w takim wypadku nie może wystąpić o
odszkodowanie, gdyż uprawa na gruncie nie jest jego własnością.
Wniosek o szacowanie szkód należy złożyć w formie pisemnej do dzierżawcy albo
zarządcy obwodu łowieckiego w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.- lasy.gov.pl

Kiedy zgłosić szkodę?

Osoba poszkodowana aby otrzymać odszkodowanie w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek w formie pisemnej bądź elektronicznej. Warto wiedzieć, że naturalnie wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną znacznie przyspieszy zgłoszenie. Zgodnie z rozporządzeniem należy zgłosić szkodę w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenie szkody, w sadach jest to 14 dni od jej powstania. Takie terminy obowiązują w trakcie twania okresu wegetacji, natomiast szkody, które powstały poza tym okresem powinny być zgłoszone przed rozpoczęciem wegetacji.

Tropy ulegają po jakimś czasie zniekształceniu, szczególnie gdy wystąpią opady deszczu, odróżnienie tropów jelenia od tropów łosia lub żubra może przysporzyć wiele problemów nawet specjalistom z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Kto jest odpowiedzialny za szkody?

dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich odpowiadają za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i samy na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz podczas wykonywania polowania. 

Natomiast Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez łosie. Dlatego rodzaj zwierzyny jest bardzo istotny, ponieważ decyduje o tym kto ponosi koszt odszkodowania. 

Wyliczenia z powietrza

Aby ocenić ilość szkód należy oszacować wielkość strat, najlepszym sposobem jest nalot bezzałogowym statkiem powietrznym czyli dronem. Niektóre zniszczenia nie są widoczne z ziemi zwłaszcza przy wysokich uprawach. Dlatego już na wysokości 100 m widać więcej, można zobaczyć co dzieje się na środku pola oraz ocenić stan zdrowia roślin. W zależności od rodzaju upraw wykorzystane są różne sposoby zbioru danych. Określane są miejsca w których wystąpiły zniszczenia za pomocą otofotomapy. Natomiast jeżeli występuje pole upraw zielonych można okreslić za pomocą wyliczenia wskaźników wegetacyjnych, które rośliny są naruszone.

Polecamy publikację Lasów Państwowych gdzie zwarte zostało więcej informacji w temacie szkód łowieckich:

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich/poradnik-szkody-lowieckie.pdf 

Źródło:
https://www.pzlbydgoszcz.pl/news/511/od-27-kwietnia-2019-roku-obowiazuja-nowe-zasady-szacowania-szkod-lowieckich.html 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkody_%C5%82owieckie
https://szkody-lowieckie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *