Rolnictwo 4.0 – inteligentne rolnictwo

Rosnące zapotrzebowanie na żywność oraz dążenie do ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań wywiera presję na sektor rolny. Inteligentne rolnictwo lub „rolnictwo 4.0” staje się kluczowym rozwiązaniem i tym sposobem rozpoczyna kolejną już czwartą rewolucję w rolnictwie. W Europie rolnictwo precyzyjne wraz z cyfryzacją zyskuje na popularności – rosnąca liczba rolników zaczyna wdrażać technologie cyfrowe w celu usprawnienia swojego gospodarstwa. Zautomatyzowane systemy sterowania, ukierunkowane, oparte na danych stosowanie nawozów i pestycydów, roboty polowe i drony, czujniki analizy gleby, autonomiczne kierowanie – cyfryzacja w rolnictwie rozwija się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami dużego przełomu, bez którego świat nie nadążyłby z produkcją żywności ze względu na wzrost populacji.

Rolnictwo 4.0 odchodzi od równomiernego stosowania wody, nawozów i pestycydów na wszystkich polach. Zamiast tego rolnicy wykorzystują wymagane minimalne ilości i kierują swoje działania na określone obszary z danym zapotrzebowaniem.

Jak wyglądała ewolucja przemysłowa ?

Od XVIII wieku do chwili obecnej przemysł cały czas ewoluuje i poszerza zakres swoich możliwości. Zbieranie informacji o uprawach w czasie rzeczywistym jest najbardziej istotnym elementem pozwalającym zwiększyć efektywność.

Pierwsza rewolucja przemysłowa datowana jest na drugą połowę XVIII wieku i charakteryzuje się wynalezieniem silnika parowego i wprowadzeniem maszyn do procesów produkcyjnych. Druga rewolucja przemysłowa oparta na rozwoju energii elektrycznej do zastosowań domowych i przemysłowych, miała miejsce pod koniec XIX wieku. Trzecia rewolucja przemysłowa trwała cały XX wiek gdzie wprowadzano nowe coraz bardziej zautomatyzowane maszyny ale cały czas wymagające ingerencji człowieka.

Obecnie jesteśmy na wczesnych etapach czwartej rewolucji przemysłowej lub Przemysłu 4.0. Opierając się na koncepcji „inteligentnych fabryk”, w których maszyny są autonomiczne i posiadają połączone systemy współpracujące są ze sobą. Zabiegi są uzależnione od rzeczywistego stanu roślin zwiększając wydajność upraw.

Rolnictwo, uważane za rodzaj przemysłu, jest sektorem ukierunkowanym na produkcję na dużą skalę.

Czwarta rewolucja przemysłowa zaczyna być obecna w obszarze rolnictwa za pośrednictwem inteligentnych gospodarstw posiadających synchronizację maszyn i systemów z obiektami, w tym przypadku działkami rolnymi. 

Z jednej strony celem jest dostosowanie systemów produkcyjnych, na przykład dzięki poprawie płodozmianu w celu uzyskania lepszych poziomów produkcji. Z drugiej strony wydajności systemów produkcyjnych, poprzez optymalizację zużycia wody , nawozów i produktów fitosanitarnych pochodzącego od rolnictwa precyzyjnego. 

Wiele gospodarstw już zaczęło wykorzystywać drony do uzyskiwania danych z dużych odległości. Przeanalizowane dane wgrane do ciągnika pomogą mu działać zgodnie z zapotrzebowaniem pola dzięki czemu taka automatyzacja staje się wydajna oraz opłacalna.

O autonomicznej przyszłości rolnictwa 4.0  więcej w poprzednim artykule 

https://rolnictwoprecyzyjne.eu/blog/autonomiczna-przyszlosc-rolnictwa/

Zaawansowane urządzenia oraz precyzyjne systemy rolnictwa i robotyki pozwolą gospodarstwom być bardziej opłacalne, wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

Źródła:

https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2018/feb/agriculture-4-0–the-future-of-farming-technology.html

https://www.geoslab.com/en/blog/agriculture-40-industry-40-technologies-farming-context

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *