Rolnictwo precyzyjne staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem . Ale czym jest ? Od kiedy funkcjonuje? W tym artykule dowiesz się więcej

rolnictwo, aspekty rolnictwa, pole, gospodarstwo

Rolnictwo staje się coraz bardziej zautomatyzowane i autonomiczne, pozwala nam na to rozwój technologiczny, który jest nieodłączną częścią naszych czasów. Polska dopiero poznaje zalety tych rozwiązań, natomiast takie kraje jak Japonia czy Francja same przekonały się, że warto.

Zastosowanie precyzyjnej technologii rolnictwa stworzyło nowe podejście do praktyk rolniczych. W oparciu o informacje w terenie i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym rolnictwo precyzyjne może zoptymalizować zarówno wydajność, jak i rentowność gospodarstwa, co jest kluczowym celem każdego odnoszącego sukcesy rolnika.

rolnictwoprecyzyjne.mapy, kartografia

Rolnictwo precyzyjne bada zróżnicowanie plonu, a także czynniki glebowe i środowiskowe, które się do niego przyczyniają. . Precyzyjne zarządzanie gospodarstwem pozwala rolnikowi ograniczyć zużycie środków (maszyny, robociznę, nawozy, pestycydy, nasiona, wodę itp.), Jednocześnie chroniąc zasoby naturalne.

Tysiące lat temu rolnictwo zaczęło się jako działalność ściśle związana z danym miejscem. Pierwszymi rolnikami byli ogrodnicy, którzy pielęgnowali poszczególne rośliny. Przełom nastąpił gdy rolnicy zaczęli zdobywać wiedzę naukową i mechaniczną, powiększając swoje działki i stosując standardowe metody w celu zwiększenia plonów. Z biegiem lat opracowali lepsze metody przygotowania gleby i ochrony roślin przed owadami, a ostatecznie maszyny do zmniejszenia wymaganej siły roboczej. Począwszy od dziewiętnastego wieku naukowcy wymyślili chemiczne pestycydy i wykorzystali nowo odkryte zasady genetyczne, aby wybrać bardziej wydajne rośliny. Mimo że metody te maksymalizowały ogólną wydajność, doprowadziły niektóre obszary w obrębie pól do gorszych wyników. Niemniej jednak plony wzrosły do ​​niegdyś niewyobrażalnych poziomów: w przypadku niektórych upraw wzrosły dziesięciokrotnie od dziewiętnastego wieku do chwili obecnej.

pole, mapowanie rolnictwo

Wraz z  wdrożeniem technologii GIS (system informacji geograficznej) narodziło się rolnictwo precyzyjne . Przed 1980 rokiem GIS nie miał zastosowań komercyjnych i był zarezerwowany głównie dla instytucji badawczych. Jednak w miarę wzrostu rozmiarów gospodarstw rolnikom coraz trudniej było gromadzić dane geograficzne w celu podejmowania decyzji dotyczących rolnictwa. Dlatego technologia GIS była niezbędna ponieważ pozwoliło to rolnikom na cyfrowe mapowanie swoich gospodarstw i zbieranie danych geograficznych, które mogłyby być wykorzystane do podejmowania decyzji o sadzeniu w oparciu o pewne czynniki, takie jak rodzaj gleby, opady deszczu, topografia i inne. System informacji geograficznej był ważnym narzędziem rolnym w tym okresie, ponieważ zapewniało rolnikom lepszą alternatywę dla rejestrowania danych na papierze.

Na początku lat 90. wprowadzono ogólne systemy pozycjonowania (GPS) w rolnictwie . Początkowo opracowany był przez wojsko w 1973 r. w celu ułatwienia poruszania się żołnierzom po nie znanym terenie. GPS nie był dostępny do użytku komercyjnego do 1995 r., kiedy został on wprowadzony do rolnictwa, był sprzedawany po bardzo wysokich kosztach z ograniczoną funkcjonalnością. GPS dostępny w tym czasie mógł dostarczyć rolnikom dokładne dane tylko w odległości 10-100 metrów . Nawet przy ograniczonych możliwościach tych systemów rolnicy, którzy przyjęli tę technologię, uznali ją za przydatną do celów nawigacyjnych, a później do mapowania / monitorowania plonów – proces w rolnictwie, w którym dane GPS są wykorzystywane do analizy niektórych kluczowych zmiennych, takich jak plon i wilgotność .

Mapowanie plonów na początku lat 90. stało się jedną z kluczowych technologii rolnictwa precyzyjnego.  Pozwoliło to rolnikom rejestrować plony w czasie rzeczywistym oraz na porównywać rozkład plonów na polu z roku na rok, aby określić, które pola wymagają więcej nawadniania, lub zidentyfikować pola, które produkowały rośliny bardzo niskie lub wcale. Spośród wszystkich wprowadzonych po raz pierwszy precyzyjnych narzędzi rolniczych, systemy mapowania plonów były najbardziej popularne ze względu na ich prostotę zrozumienia i obsługi.

mapowanie pola, rolnictwo precyzyjne.maszyny rolnicze

Obecnie precyzja pomiarów jest o wiele wyższa niż kiedyś, dostępne są pomiary większej ilości parametrów. Wykorzystanie dronów czyli bezzałogowych statków powietrznych pozwala zwiększyć dokładność. Tutaj precyzja wynosi nawet 1 cm. Dzięki kamerze multispektralnej czy RGB umożliwia to przechwytywanie wielu obrazów pola, , które można przetwarzać przy użyciu metod fotogrametrycznych do tworzenia ortofotografii i map NDVI . Ale o tym w kolejnych artykułach…

Źródło:

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/precision-agriculture

https://blog.agrivi.com/post/technology-essential-for-precision-farming

https://www.ispag.org/files/Mulla%20and%20Khosla%202015.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_agriculturemulti

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *