Wapnowanie gleby

gleba, ziemia, zdrowie gleby, rolnictwo

Wpływ odczynu pH gleby na jej kondycję i plonowanie roślin uprawnych.

Jak podają Stacje Chemiczno-Rolnicze i IUNG w Puławach większość gleb uprawianych w Polsce to gleby kwaśne i b.kwaśne. Zbyt niski odczyn gleb jest poważnym problemem dla rolnictwa, gospodarstw warzywniczych i sadowniczych.

Pobieranie składników pokarmowych (NPK S Mg Ca) przez rośliny z kwaśnej gleby jest mocno ograniczone co wyraźnie obniża ich kondycję, odpornosć na szkodniki i choroby, wigor i plonowanie.

Gleby kwaśne, szybko ulegają degradacji, zanika w nich życie mikrobiologiczne i spada poziom próchnicy. To z kolei prowadzi do braku struktury gruzełkowej w glebie obniża jej retencję, gleba staje się sucha i jałowa – traci swoja naturalną siłę rodną.

Aby uniknąć tych trudności, należy glebę zbadać w Stacji Chemiczno-Rolniczej i zastosować najlepsze środki wapnujące, które szybko i bezpiecznie regulują odczyn pH i przywracają funkcje biologiczne glebie.

Odczyn pH gleby silnie wpływa na rozpuszczalność zawartych w niej metali ciężkich.

W glebach kwaśnych i bardzo kwaśnych te szkodliwe dla zdrowia i życia zwiazki są z łatwością pobierane przez rośliny i dostają się wraz z plonem do łańcucha żywieniowego zwierząt i ludzi. Aby znacznie ograniczyć i wyeliminować pobieranie przez rośliny metali ciężkich takich jak kadm (Cd), cynk (Zn) czy ołów (Pb) należy bezwzględnie zadbać o nawożenie organiczne gleby i jej kwasowość na poziomie najlepiej powyżej 6-6,5.

Właściwy odczyn pH gleby (6,5-7,2) zapewnia optymalne warunki do rozwoju życia biologicznego w glebie, stymuluje mikroorganizmy glebowe i prawidłowy rozkład materii organicznej w warstwie korzeniowej.

Kiedy gleba wymaga wapnowania?

Po odebraniu wyników badania gleby z laboratorium, należy sprawdzić na jakim poziomie utrzymuje się odczyn pH i jakie sa zalecenia wapnowania naszej gleby.

Największe zakwaszenie zazwyczaj występuje na glebach lekkich, piaszczystych i ubogich w próchnicę. Także na polach od lat nie wapnowanych, i na plantacjach gdzie stosowane są corocznie wysokie dawki nawozów mineralnych (zwłaszcza azotowych, fosforowych i siarkowych), które znacznie wpływają na zakwaszenie gleby.

Dodatkowo sytuację pogarszają patogeny glebowe, beztlenowe organizmy gnilne i pleśnie bytują w glebach kwaśnych i b.kwaśnych. Z rozkładanej przez nie materii organicznej do gleby trafiają duże ilości dwutlenku węgla, siarkowodoru i amoniaku co jeszcze bardziej obniża odczyn pH i tak już kwaśnej gleby.

 

Przyczyny zakwaszenia gleb w Polsce:

 • skała macierzysta o naturalnie niskim odczynie pH (materiał mineralny naniesiony w czasie trzech zlodowaceń na terenie naszego kraju)
 • przewaga opadów nad parowaniem (duze wypłukiwanie z gleby materii organicznej i wapnia)
 • działalność rolnicza człowieka (stosowanie dużych dawek nawozów mineralnych, środków ochrony roślin)
 • coroczne wynoszenie z plonem dużych ilości wapnia (rośliny uprawne)
 • niedostateczny poziom wapnowania pól i stosowanie mało skutecznych środków wapnujących (często w zbyt niskich dawkach)

Widoczne oznaki zapotrzebowania na wapno

Najskuteczniejszym sposobem określenia potrzeb wapnowania jest prawidłowe pobieranie prób glebowych i zbadanie gleby w laboratorium.

Jeśli nie mamy takich badań, a wiadomym jest, że grunty od lat nie były wapnowane, warto zwrócić uwagę na uprawiane rośliny. Przy zakwaszeniu gleby plantacja b.często manifestuje niedożywienie poprzez pojawiającymi się na liściach oznakami niedoborów np.fosforu, azotu, magnezu, siarki czy potasu.

Na stanowiskach o niskim odczynie pH często pojawiają się chwasty kwasolubne i rośliny wskaźnikowe (występujące tylko i wyłącznie przy niskim pH)

Gleba zakwaszona

 • fiołek
 • koniczyna polna
 • krzywoszyj polny
 • szczaw polny
 • sporek wiosenny

Gleba o korzystnym odczynie

 • jaskier polny
 • nostrzyk żółty
 • rumianek pospolity
 • podbiał 
 • cykoria
badania, badania gleby, pietruszka, blog

Czym wapnować glebę?

Rekomendujemy Organicalc zawierający wapń w formie aktywnego hydratu (wodorotlenek wapnia) i materie organiczną. Hydrat wapnia -Ca(OH)2  jest to forma szybko działająca, podnosząca odczyn pH gleby szybko i bezpiecznie. Drugi skłądnik srodka wapnującego – materia organiczna- sprzyjająca rozwojowi mikroorganizmów glebowych, użyźnia warstwę korzeniową gleby i znacznie poprawia jej retencję (odpornosć na susze)

Organicalc to rewolucyjny nawóz organiczno-mineralny, który dzięki zastosowaniu aktywnego hydratu wapnia i organiki, jednocześnie: odkwasza, użyźnia i odżywia glebę! Już w okresie 2-3 miesięcy od zastosowania widać pierwsze efekty, a poziom pH gleby wzrasta w tym czasie o nawet jedną jednostkę w górę. To niebywała skuteczność, niespotykana wśród tradycyjnych środków wapnujących. Tak skuteczny i efektywny środek poprawiający właściwości gleby jest dedykowany dla tych, którym zależy na szybkim przywróceniu glebie siły rodnej, właściwej struktury i retencji. Organicalc sprawdzony na tysiącach gospodarstw pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć koszty nawożenia mineralnego, a przede wszystkim znacznie zwiększyć rentowność uprawy.

logo, hydrat wapnia, wapnowanie, rolnictwo, premium

Skuteczność

Hydrat wapnia po aplikacji do gleby, rozpuszcza się w wodzie i natychmiast rozpoczyna odkwaszanie. Hydroliza do kationów wapniowych i anionów wodorotlenowych zapewnia najwyższa skutecznośc działania w glebie (tradycyjne nawozy wapniowe (węglanowe) potrzebują do rozpuszczenia się – kwasów glebowych, a sam proces jest przez to długotrwały i na efekty trzeba poczekać).
Dzięki tej zdolności hydrat wapnia rozpada się na wapń (Ca2+ – dostarczamy roślinie dużą dawkę natychmiast przyswajalnego składnika) i grupę OH, która odpowiada za odkwaszanie – neutralizuje w glebie zakwaszające kationy  (np.wodoru H+).

Problem zakwaszenia gleb w Polsce jest wszechobecny, a ograniczenia pobieralności składników odżywczych z nim związane są jednym z czynników ograniczających i redukujących plon.

 

Badania Organicalc

Jakość Organicalc-u jest systematycznie monitorowana, ostatnie badania potwierdzają wysoką zawartość 42,04% CaO w formie hydratu.

Firma nasienna Rolnas Sp. z o.o. w Minikowie koło Bydgoszczy (2018, 2019 i 2020) – pokazała dobitnie, że działanie nawozu – nawet pomimo suszy – pozwoliło uzyskać doskonałe plony na poletkach demonstracyjnych, gdzie prezentowano ponad 200 odmian zbóż i innych roślin uprawnych.

substancja organiczna, aktywny hydrat wapnia, re

Kiedy i jak nawozić glebę Organicalc?

Częstotliwość nawożenia Organicalc (i dawkę) należy określić w oparciu o badania laboratoryjne gleby (poziom zakwaszenia – pH i zasobność gleby w wapń Ca) i zapotrzebowanie rośliny uprawnej na wapń (Ca) przy założeniu spodziewanego plonu.

Organicalc stosuje się raz na 2-3 lata w średniej dawce 1t/ha.

Jeśl gleba nie wymaga pilnego odkwaszenia – można dawkę Organicalc zmniejszyć do 0,5-0,7t/ha i stosować go co roku (utrzymanie odczynu pH na właściwym poziomie i utrzymanie zasobności gleby w wapń (Ca) na poziomie średnim/wysokim.

Jeśli zakwaszenie gleby jest bardzo duże (pH 2-4) a zasobność w wapń (Ca) bardzo niska – należy zastosować wyższe dawki Organicalc np.1,5-2t/ha i zabieg nawożenia powtórzyć za pół roku lub za rok (wskazana jest konsultacja ze specjalistą Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego i ustalenia programu nawożenia)

Organicalc należy stosować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą. Najlepszym okresem do wapnowania gleb w Polsce jest okres pożniwny, jesienny, na ściernisko, po zbiorze plonów. Wskazane jest zmieszanie nawozu z warstwa orną gleby (zabiegi agrotechniczne).

W przypadkach uzasadnionych (zbyt niskie pH, zbyt mała zasobność gleby w wapń) zaleca się stosowanie Organicalc w okresie letnim i wiosennym, a także pogłównie bez mieszania z glebą. Termin i wielkość dawki nawozu warto skonsultować z doradcą Organicalc.

Skład Organicalc

Organicalc zawiera wapń w formie bardzo reaktywnego wodorotleneku wapnia. Reaktywność wodorotlenku wapnia w glebie wynosi 100% (pod warunkiem dostatecznej ilości wody) w odróżnieniu od starych geologicznie i twardych węglanów wapnia nierozpuszczalnych w wodzie (skały wapienne, dolomity), których reaktywność jest znacznie niższa.

W warunkach laboratoryjnych reaktywność powinno określać się w kwasie cytrynowym który najlepiej imituje środowisko glebowe, Dużym nadużyciem jest badanie reaktywności nawozów wapniowych np. w mocniejszych kwasach solnym czy siarkowym (w takim układzie nawet reaktywność dolomitu będzie wysoka a może nawet wyniesie blisko lub 100% co nie jest prawdą).

Organicalc zawiera w swoim składzie znaczną ilość materii organicznej. Jest to materia organiczna pochodzenia rolno-spożywczego (odpady rzeźniane, poferment biogazowy czy osad ściekowy). Technologia łączenia materii organicznej z aktywnym reagentem zapewnia bezpieczeństwo w stosowaniu w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

Podsumowując zastosowanie 1 tony na hektar umożliwia szybkie i bezpieczne odkwaszenie oraz użyźnienie warstwy ornej. Efekty stosowania widoczne są już w pierwszym plonie. Dodatkowo opisane powyżej procesy wspomagają przemiany próchnicotwórcze – co istotnie wpływa na strukturę gleby, jej retencję i odzyskanie naturalnie wysokiej siły rodnej.

Organicalc możecie Państwo zamówić kontaktując się z Nami pod numerem 

+56 307 0 407 

lub poprzez e-mail na adres: 

biuro@rolnictwoprecyzyjne.eu 

W razie pytań również zapraszamy do kontaktu.

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapnowanie_gleby
https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/wapnowanie-gleby-kiedy-i-jak-prawidlowo-wapnowac-glebe-aa-kdXu-5HSY-LXPD.html
https://kalendarzrolnikow.pl/1788/abc-wapnowania-gleb
https://allegro.pl/artykul/wapnowanie-gleby-w-ogrodzie-39581
https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2019/02/lime-and-liming-managing-soil-health
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *