Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo użytkowania nawozu TriPlus® Aloe Vera oraz jego skuteczność przy braku negatywnego wpływu na środowisko. Jest idealnym rozwiązaniem dla zrównoważonego rolnictwa. Posiadamy liczne certyfikaty oparte badaniami, które dają Państwu 100% dowód najwyższej jakości TriPlus® Aloe Vera. Dotychczas, jednym ze sposobów osiągniecia wzrostu plonów było zwiększanie nawożenia oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Tu jednak pojawia się problem bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz zachowania walorów środowiska. Podejmowane są próby racjonalizacji zużycia nawozów mineralnych drogą zmian legislacyjnych.

Dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozowoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej
Świadectwo kwalifikacji produktu wystawione przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Certyfikowany przez Instytut Ochrony Środowiska

  • Rekomendowany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie
  • Rekomendowany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Zalecany do upraw polowych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Zalecany do upraw leśnych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
Decyzja MRiRW nr 554a.19 z dnia 25.06.2019
Badania OSCR w Warszawie z dnia 25.01.2019 - Wesoła
Decyzja MRiRW nr 554_19 z dnia 20.03.2019
Świadectwo IUNG dopuszczenia do rolnictwa ekologicznego z dnia 16.04.2019
Opinia IUNG o przydatności TriPlus® Aloe Vera w uprawach polowych
Wyniki badań IOŚ-PIB - mikrobiologicznych. Styczeń 2019
Instytut Ogrodnictwa Opinia n.t. przydatności TriPlus® Aloe Vera w uprawie roślin sadowniczych z dnia 15.02.2019
Instytut Ogrodnictwa Opinia n.t. przydatności TriPlus® Aloe Vera w uprawie roślin ozdobnych z dnia 21.02.2019
Instytut Ogrodnictwa Opinia n.t. przydatności TriPlus® Aloe Vera w uprawie warzyw z dnia 12.02.2019
Instytut Badawczy Leśnictwa Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych przez TriPlus® Aloe Vera z dnia 30.04.2019
Instytut Badawczy Leśnictwa - Opinia n.t. przydatności TriPlus® Aloe Vera do stosowania w klasach i do rekultywacji gleb - z dnia 30.04.2019
Świadectwo ochronne