Aby móc stosować środki do opryskiwania muszą być one dostoswane do wymogów integrowanej ochrony roślin oraz zarejestrowane. Póki co w Polsce nie mamy zarejestrowanych środków ochrony roślin. Wyjątkiem jest stosowanie ich w uprawach leśnych, ponieważ nie ma innej możliwości niż użycie sprzętu agrolotniczego w miejscach zalesionych.

Możemy legalnie używać środków biologicznych, np. kruszynka.

Jest możliwość zarejestrowania środka ochrony roślin,, musi on zostać poddany kontroli. Wymagania jakie muszą zostać spełnione znajdziemy w ustawie o środkach ochrony roślin.

W artykule 20 rozporządzenia  określającego zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin , zostało określone w jaki sposób możemy stosować preparaty za pomocą dronów. Każdy ma możliwość złożenia  uwag wraz z dowodami, aby zwiększyć możliwości wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych. Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem i składania uwag.

W kwestii nawozów nie mamy wielu ograniczeń, możemy dystrybuować nawozy zarówno ciekłe jak i sypkie za pomocą drona, pod warunkiem zachowania dawki i terminu przewidzianego przez ustawodawcę .