Wapnowanie gleby

Kwasowość gleby wpływa na główne funkcje roślin i gleby.Jak wykazuje stacja Chemiczno-rolnicza w Polsce około 59% gleb ma kwaśny odczyn co ma ogromne znaczenie przy wzroście upraw różnych gatunków roślin. Ilość makroelementów wpływa na jakość rośli. Zbyt kwaśna gleba uniemożliwia wchłanianie fosforu, który wpływa na odpowiedni wzrost plonów. Znajomość pH...