Kontakt

Instytut Rolnictwa Precyzyjnego Sp. z.o.o.

CENTRALA

ul. Żółkiewskiego 37/41/62
87-100 Toruń

NIP: 8792716786
REGON: 38462265200000

ODDZIAŁ W POZNANIU

DAP -MED -PROJECT
Dominika Pulikowska

ul.J.H.Dąbrowskiego 316
60-406 Poznań M.
+48 512 169 008

ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE