NDVI – jak go wyliczać?

Nowoczesne rolnictwo dąży do tego, by jak najlepiej poznać glebę, na której uprawiamy poszczególne rośliny. W tym celu stosuje się dostępne urządzenia oraz technologie. Tak powstał NDVI, czyli znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji. Wykorzystuje się go w pomiarach teledetekcyjnych. Pozwala on określić stan rozwojowy i kondycję uprawianej roślinności. W tym celu stosuje się fotografię barwną, która rejestruje podczerwień. NDVI jest wskaźnikiem bazującym na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni a absorpcją w paśmie czerwonym. Bliska podczerwień to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali świetlnej w zakresie 0,8-2,5 μm. Podczerwień ta intensywnie odbija się od zielonych części roślin. Im wyższa jest zawartość, tym mocniejsze odbicie. Dzięki temu obrazy wykonane w tej technologii pozwalają ocenić ilość biomasy oraz kondycję roślin. Bez problemu zobaczymy też, w których miejscach naszych upraw panuje nadmierna wilgotność, a gdzie widoczne są skutki suszy.

NDVI – czemu służy?

Nie dziwi więc fakt, że NDVI jest jednym z podstawowych znaczników wykorzystywanym w rolnictwie precyzyjnym. Zdradza on bowiem wszelkie niezbędne informacje o naszych roślinach. Posiadając takie dane z łatwością ocenimy kondycję zdrowia roślin i ocenimy wielkość biomasy. NDVI wskazuje też, w jakich miejscach plantacji pojawiają się problemy. Dzięki temu z łatwością odnajdziemy punkty ognisk chorobowych. Bardzo ważne jest to, że NDVI nie wymaga znajomości zaawansowanego rolnictwa. Wszelkie informacje są bowiem przekazywane w formie czytelnych map. Dlatego właśnie NDVI jest nazywane opiekunem roślin. Ocena stanu zdrowia upraw pozwala na niemalże natychmiastową reakcję. Dzięki temu wskaźnikowi możemy szybko powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby lub szkodnika. Co ciekawe, NDVI pozwala również ocenić dojrzałość plonów, czy oszacować szkody na terenie plantacji. Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji pozwala także dopasować sposób nawożenia roślin. Przekłada się to na obniżenie kosztów i wyższe plony.

„Instytut Rolnictwa Precyzyjnego” Sp. z.o.o.

ul. Żółkiewskiego 37/41/82
87-100 Toruń

NIP: 8792716786
REGON: 38462265200000