Zleć badanie poprzez formularz ONLINE.

Nowe rozwiązanie pozwala na szybkie i proste złożenie zamówienia na określone badanie glebowe. 

Zapraszamy do zapoznania się z nową formą składania formularza.

Wybierz rozdzielczość rastra próby glebowej

Pamiętaj, że zwiększając dokładność optymalizujemy nawożenie i lokalizujemy obszary. 

Rozdzielczość rastra wybierasz w Kroku 1 gdzie uzupełniasz również swoje dane kontaktowe.

Kroku 2 należy zaznaczyć badany obszar na mapie. Uwaga! na jedno zamówienie składa się obszar w jednym kawałku powyżej 3 ha. Minimalna ilość próbek pobieranych na jedno zamówienie wynosi 10. Zaznaczając swoje pole masz dwie opcje do wyboru, określić je samodzielnie na mapie lub wgrać swoją mapę w formacie KML.

Etap 3 formularza zawiera potwierdzenie oraz podliczenie kosztów zamówienia. To tutaj możesz zlecić dodatkową analizę próchnicy w glebie, ilości Siarki S-SO4 oraz makroelementów (B, Cu, Zn, Fe, Mn). 

Zatwierdzając formularz otrzymujesz mejla z potwierdzeniem zamówionej usługi wraz z plikiem PDF.

Specyfikacja usługi:

Próby pobierane są automatami hydraulicznymi zamontowanymi na lekkich pojazdach terenowych z głębokości 25-30 cm w wyznaczonych rastrach w polskiej normy PN-R-04031:1997. Dzięki ustalonemu schematowi jest możliwe powtarzanie badań w kolejnych latach i ich porównanie. Próbki badane są w akredytowanych laboratoriach. Wyniki są honorowane przez państwowe instytucje kontrolne.

Opracowanie kartograficzne przedstawia izoliniowy rozkład oceny zasobności poszczególnych składników. Mapy dostarczane są na trwałych wydrukach oraz w wersji elektronicznej. 

Dodatkowo na życzenie Klienta mogą zostać wykonane mapy aplikacyjne z przydzielonymi dawkami nawozów, wapna lub aktywnego hydratu wapnia we wszystkich formatach, które istnieją na rynku rozsiewaczy nawozowych.

Podstawowe badanie: Fosfor, Potas, Magnez, pH i potrzeby wapnowania

Dodatkowe: Analiza mikroelementów (B, Cu, Zn, Mn), Oznaczenie S-SO4, Oznaczenie subst.org./C-org


Skanowanie gleby konduktometrem elektromagnetycznym VERIS

Pobór próbek glebowych z rastrów wyznaczonych na podstawie skanowania gleby oraz wyznaczanie kwater odbywa się według zmienności fizycznej gleby.

Zakres usługi:

• skanowanie gleby i opracowanie kartograficzne rastrów     

•  pobór prób glebowych     

• analiza chemiczna     

• opracowanie kartograficzne  

Mapy aplikacyjne z przydzielonymi dawkami nawozów wapna lub Organicalc wykonane na podstawie naszych badań dają gwarancję optymalizacji nawożenia i oszczędności.

Wdrażamy kompletne systemy precyzyjnego rolnictwa od zmiennego nawożeni a poprzez sprzedaż i konfigurację sprzętu opartego o technologię Trimble.