Dzięki współpracy z najnowocześniejszymi laboratoriami w kraju jesteśmy w stanie zaoferować bardzo szeroki zakres badań laboratoryjnych. Przeprowadzając takie badania dowiesz się jak nawozić swoją glebę aby zwiększyć swoje plony.

 Badania opierają się na ekstrakcji określonych pierwiastków i określeniu ich stężenia w glebie.

W tabeli poniżej znajduje się spis do wyboru:

 

ZAKRES ANALIZ 1: Typ próbki: Gleba

 

 

nazwa

metodyka1)

2)

dolna

granica ozn.

górna

granica ozn.

jedn.

Wodoprzepuszczalność –

współczynnik filtracji

 

PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 (grunty spoiste); PB-01 wyd. 1 z dnia 01.10.2018

(grunty niespoiste) – AB 1704 

(Eurofins, Malbork)

 

(A), (P)

[m/s]

 

Sucha masa

 

PN ISO 11465:1999

 

(A)

 

0,5

 

99,5

 

[%]

 

pH – (KCl)

 

PN-ISO 10390:1997

 

(A)

 

2

 

13

 

[-]

 

Ogólny węgiel organiczny

 

PN-EN 15936:2013-02; PN-ISO 10694:2002

 

(A)

 

0,5

 

50

 

[%] (s.m.)

 

% zawartość ziaren o średnicy 0,02 mm

 

I-ANNEX-PHY (S-F0.02B) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

 

(NA), (P)

 

0,01

 

 

[%]

 

Arsen (As)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

 

(A)

 

5,00

 

2500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Bar (Ba)

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

5,00

 

2500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Kadm (Cd)

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

0,25

 

1000

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Kobalt (Co)

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

5,00

 

2500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Chrom (Cr)

 

PN-EN 16171:2017-02

 

 

(A)

 

2,50

 

10000

 

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Miedź (Cu)

 

PN-EN 16171:2017-02

 

 

(A)

 

5,00

 

10000

 

[mg/kg] (s.m.)

nazwa

metodyka1)

2)

dolna

granica ozn.

górna

granica ozn.

jedn.

 

Molibden (Mo)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

5,00

 

2500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Nikiel (Ni)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

2,50

 

10000

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Ołów (Pb)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

2,50

 

10000

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Cyna (Sn)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

5,00

 

2500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Cynk (Zn)

 

 

PN-EN 16171:2017-02

 

(A)

 

2,50

 

10000

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Cyjanki wolne

 

PN-EN ISO 17380:2013

 

(A)

 

0,50

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Cyjanki związane

 

 

PN-EN ISO 17380:2013

 

(A)

 

0,50

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Rtęć (Hg)

 

 

KJ-I-5.4-36

 

(A)

 

0,005

 

10

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Suma benzyn (węglowodory C6C12)

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (ix)

 

(A)

 

0,430

 

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzen

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,020

 

250

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Toluen

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,020

 

250

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Etylobenzen

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,020

 

250

 

[mg/kg] (s.m.)

 

o-Ksylen

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,020

 

250

 

[mg/kg] (s.m.)

 

 

(m+p)-Ksylen

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,040

 

500

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Ksylen (suma izomerów)

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (ii)

 

(A)

 

0,060

 

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Styren

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,020

 

250

 

[mg/kg] (s.m.)

 

BTEX (węglowodory aromatyczne)

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (i)

 

(A)

 

0,120

 

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Olej mineralny 

(węglowodory C12C35)

 

 

PN-EN ISO 16703:2011, KJ-I-5.4-9C

 

(A)

 

20,0

 

4000

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Naftalen

 

PN-ISO 18287:2008

 

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Antracen

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Chryzen

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzo(a)antracen

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Dibenzo(ah)antracen

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzo(a)piren

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzo(b)fluoranten

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzo(k)fluoranten

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Benzo(ghi)perylen

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Indeno(1,2,3-cd)piren

 

 

PN-ISO 18287:2008

 

(A)

 

0,050

 

100

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Dichlorometan

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,010

 

20

 

[mg/kg] 

(s.m.)

 

Trichlorometan

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,010

 

20

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Tetrachlorometan

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,010

 

20

 

[mg/kg] (s.m.)

 

Chloroetan

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,010

 

20

 

[mg/kg] (s.m.)

 

1,2-Dichloroetan

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07

 

(A)

 

0,010

 

20

 

[mg/kg] (s.m.)

nazwa

metodyka1)

2)

dolna

granica ozn.

górna

granica ozn.

jedn.

1,1,2-Trichloroetan

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,1,2,2-Tetrachloroetan

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,1-Dichloroeten

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

10

[mg/kg] (s.m.)

cis-1,2-Dichloroeten

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

10

[mg/kg] (s.m.)

trans-1,2-Dichloroeten

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

10

[mg/kg] (s.m.)

Trichloroeten

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

10

[mg/kg] (s.m.)

Tetrachloroeten

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

10

[mg/kg] (s.m.)

Chlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,2-Dichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,3-Dichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,4-Dichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,2,3-Trichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,2,4-Trichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,3,5-Trichlorobenzen

PN-EN ISO 22155:2016-07

(A)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

1,2,3,4-Tetrachlorobenzen

KJ-I-5.4-3C

(A)

0,005

20

[mg/kg] (s.m.)

(1,2,3,5+1,2,4,5)-

Tetrachlorobenzen

KJ-I-5.4-3C

(A)

0,010

40

[mg/kg] (s.m.)

Tetrachlorobenzen (suma izomerów)

KJ-I-5.4-3C

(A)

0,015

[mg/kg] (s.m.)

Pentachlorobenzen

KJ-I-5.4-3C

(A)

0,005

40

[mg/kg] (s.m.)

Heksachlorobenzen

KJ-I-5.4-3C

(A)

0,005

20

[mg/kg] (s.m.)

Monochlorofenole – suma izomerów

CZ-SOP-D06-03-158 – z wyjątkiem rozdz. 9.1,

9.2 i 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO

14154) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(A), (P)

0,060

[mg/kg] (s.m.)

Dichlorofenole – suma izomerów

CZ-SOP-D06-03-158 – z wyjątkiem rozdz. 9.1,

9.2 i 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO

14154) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(A), (P)

0,120

[mg/kg] (s.m.)

Trichlorofenole – suma izomerów

CZ-SOP-D06-03-158 – z wyjątkiem rozdz. 9.1,

9.2 i 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO

14154) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(A), (P)

0,120

[mg/kg] (s.m.)

Tetrachlorofenole – suma izomerów

CZ-SOP-D06-03-158 – z wyjątkiem rozdz. 9.1,

9.2 i 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO

14154) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(A), (P)

0,060

[mg/kg] (s.m.)

Pentachlorofenol

CZ-SOP-D06-03-158 – z wyjątkiem rozdz. 9.1,

9.2 i 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO

14154) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(A), (P)

0,006

[mg/kg] (s.m.)

PCB 28

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCB 52

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

nazwa

metodyka1)

2)

dolna

granica ozn.

górna

granica ozn.

jedn.

PCB 101

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCB 138

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCB 118

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCB 153

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCB 180

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

PCBs

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

DDT/DDE/DDD (suma izomerów)

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

Aldryna

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

Dieldryna

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

Endryna

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

alfa-HCH

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

beta-HCH

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

gamma-HCH (Lindan)

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,001

4

[mg/kg] (s.m.)

delta-HCH

PN-ISO 10382:2007 – AB 418 (CBiDGP,

Lędziny)

(A), (P)

0,0010

4

[mg/kg] (s.m.)

Karbofuran

DIN ISO 11264:2005-11 – D-PL-14501-01-00 (Analytik Institut Rietzler GmbH, Nurnberg)

(A), (P)

0,01

[mg/kg] (s.m.)

Karbaryl

DIN ISO 11264:2005-11 – D-PL-14501-01-00 (Analytik Institut Rietzler GmbH, Nurnberg)

(A), (P)

0,01

[mg/kg] (s.m.)

Atrazyna

DIN ISO 11264:2005-11 – D-PL-14501-01-00 (Analytik Institut Rietzler GmbH, Nurnberg)

(A), (P)

0,01

[mg/kg] (s.m.)

Tetrahydrofuran

AA-NUE-4.23:2013-09 – D-PL-14501-01-00 (Analytik Institut Rietzler GmbH, Nurnberg)

(A), (P)

0,5

[mg/kg] (s.m.)

Cykloheksan

AA-NUE-4.23:2013-09 – D-PL-14501-01-00 (Analytik Institut Rietzler GmbH, Nurnberg)

(A), (P)

0,5

[mg/kg] (s.m.)

Pirydyna

metoda własna podwykonawcy (GC-MS) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(NA), (P)

0,1

[mg/kg] (s.m.)

Tetrahydrotiofen

Metoda własna podwykonawcy (HS-GC-MS) – L 1163 (ALS Czech Republic s.r.o., Praga)

(NA), (P)

1

[mg/kg] (s.m.)

Maneb

PN-ISO 11264:2010 – L 1163 (ALS Czech

Republic s.r.o., Praga)

(NA), (P)

0,003

[mg/kg] (s.m.)

Ftalan dietylu

KJ-I-5.4-1C

(A)

0,050

100

[mg/kg] (s.m.)

Ftalan dibutylu

KJ-I-5.4-1C

(A)

0,050

100

[mg/kg] (s.m.)

Ftalan benzylu butylu

KJ-I-5.4-1C

(A)

0,050

100

[mg/kg] (s.m.)

Ftalan di-izo-butylu

KJ-I-5.4-1C

(A)

0,050

100

[mg/kg] (s.m.)

Ftalan bis(2-etyloheksylu)

KJ-I-5.4-1C

(A)

0,050

100

[mg/kg] (s.m.)

(1+2)-Chloronaftalen

KJ-I-5.4-1C

(A), (NR)

0,010

20

[mg/kg] (s.m.)

 

 

Objaśnienia:

s.m. – w odniesieniu do suchej masy

 

OPIS METODY WŁASNEJ

 

Identyfikacja metody badawczej

Zastosowana procedura badawcza

 

KJ-I-5.4-36

 

Procedura Badawcza wersja 08 z dnia30.08.2018

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (ii)

 

Ksylen jako suma zawartości związków: o-ksylen, (m+p)-ksylen.

 

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (i)

 

BTEX jako suma zawartości związków: benzen, toluen, etylobenzen, ksylen – suma izomerów)

 

 

KJ-I-5.4-9C

 

Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018; frakcje z obliczeń

 

 

PN-ISO 10382:2007

 

Polichlorowane bifenyle (PCB) – suma obejmuje: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

 

 

KJ-I-5.4-1C

 

Procedura badawcza wersja 02 z dnia 27.06.2017

 

 

KJ-I-5.4-3C

 

Procedura badawcza wersja 01 z dnia 27.06.2017

 

PN-EN ISO 22155:2016-07 (ix)

 

Suma benzyn jako suma zawartości związków: benzen, toluen, etylobenzen, m-ksylen, oksylen, p-ksylen; 1,2,4-trimetylobenzen; 2,2,4-trimetylopentan; n-heksan, n-heptan, n-oktan, nnonan, n-dekan, n-undekan, n-dodekan.