Zrównoważone nawożenie i zyskowna produkcja roślin uzależniona jest od ilości azotu. Nadmierne nawożenie może zmniejszyć wydajność uprawy oraz jest nie korzystne dla środowiska poprzez zbyt duże zakwaszenie gleby, wymywanie azotu oraz gazów tlenku azotu, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. W nawożeniu azotem obok prawidłowo obliczonej dawki, terminu stosowania i wyboru właściwej formy azotu zawartej w nawozie, niezwykle ważna jest precyzja. 
Nawozy powinny być zawsze stosowane na polu zgodnie z zapotrzebowaniem rośliny. Ze względu na to, że azot jest pierwiastkiem bardzo ruchliwym i łatwo ulega stratom, całkowitą dawkę azotu należy podzielić na części. Azot zawarty w nawozie powinien być dostarczany roślinom w taki sposób, aby były one w stanie go pobrać na początku faz intensywnego wzrostu. Taka aplikacja pozwala zachować ciągłość i korektę żywienia roślin.

Zbyt wysokie dawki azotu mogą szkodzić roślinom

Azot, warunkuje nie tylko ilość, ale również jakość uzyskiwanego plonu. Niedobór tego składnika w glebie ogranicza plonowanie roślin. Zastosowany w nadmiarze wpływa na gorsze zimowanie, wyleganie roślin, nierównomierne i opóźnione dojrzewanie, zwiększoną podatność na choroby i szkodniki oraz wpływa na pogorszenie jakości plonu. 
Dzięki naszym usługom otrzymasz precyzyjne mapy występowania azotu na twoim polu, Dzięki nim będziesz wstanie zastosować nawożenie tylko tam gdzie jest to potrzebne w celu uzyskania maksymalnych uzysków z hektara upraw.