szkody, szkody łowieckie, dziki, szacowanie szkód łowieckich
szkody łowieckie, szkody, sprawca, odszkodowanie
Pola umiejscowione blisko lasów narażone są na zniszczenia przez dziką zwierzynę,  która często zadeptuje uprawy i zjada je. Często sprawcami są dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny. Szacowanie taki szkód często odbywa się na niekorzyść właściciela oraz jest nie precyzyjne. Dokładne pomiary dają możliwość podniesienia odszkodowania a umożliwia je bezzałogowy statek powietrzny (UAV). Niektóre zniszczenia nie są widoczne z ziemi zwłaszcza przy wysokich uprawach. Dlatego już na wysokości 100 m widać więcej, można zobaczyć co dzieje się na środku pola oraz ocenić stan zdrowia roślin. Dokładność pomiarów wynosi do 1 cm.

Nasza usługa tworzenia mapy szkód łowieckich opiera się między innymi na technice NDVI – wskaźniku teledetekcyjnym który pozwala na:

  • ocenę żywotności roślin
  • oszacowanie ilości plonów
  • szacowanie ilości szkód

Takie rozwiązanie umożliwia otrzymanie należnej rekompensaty za zniszczone uprawy.

Oferta obejmuje:

  • wykonanie precyzyjnej ortofotomapy obszarów
  • analiza szkód wykazana na mapie
  • raport z badania
Zapraszamy do kontaktu