mapy, mapy terenów, droga, dron

Ortofotomapy

Mapy niskiego pułapu pozwalają na stworzenie aktualnych zarysów pól oraz budynków. Za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonujemy naloty zbierające dane z obszaru. Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie fotogrametryczne, które umożliwia ich analizę oraz obliczenia przestrzenne. Wymiarujemy odległości, objętości oraz powierzchnie, nanosimy na siatkę geodezyjną, tworzymy trójwymiarowe modele wysokościowe terenów. Zajmujemy się również inwentaryzacją zasobów na określonym obszarze oraz modelowaniem zniszczeń po wszelkich klęskach żywiołowych np. wichury, pożary, powodzie.

 Naloty fotogrametryczne znajdują zastosowanie w wielu branżach takich jak :

  • rolnictwo precyzyjne
  • leśnictwo
  • budownictwo
  • górnictwo 
Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu