Pomiary azotu w glebie

Nowoczesne precyzyjne rolnictwo korzysta z szeregu pomiarów, które mają na celu jak najdokładniejszą analizę stanu jakości gleby. Aby móc odpowiedzieć na jak najwięcej pytań powinniśmy także wykonywać pomiary azotu w glebie. Jest to bowiem podstawowy składnik pokarmowy roślin. Jednocześnie azot ma także ogromny wpływ na obfitość plonów. Głównym źródłem tego gazu są nawozy mineralne. Sposób oraz ilość nawożenia zależy od potrzeb roślin oraz zawartości tego gazu w glebie. W tym celu musimy wykonać pomiary azotu. Tego rodzaju usługę można zrealizować na dwa sposoby. Pierwszym jest test azotu mineralnego. Wykonuje się go na stacjach chemiczno-rolniczych na podstawie dostarczonych próbek gleby. Instytut Rolnictwa Precyzyjnego natomiast proponuje badanie z użyciem dronów. Korzystamy wówczas z wyników badań amerykańskich uczelni wyższych. Drony wykonują fotografię multispektralną, która daje obraz niewidoczny dla człowieka gołym okiem. Takie pomiary azotu w roślinach wykazują dokładność na poziomie 96%. Dzięki temu jesteśmy w stanie stwierdzić, w których częściach plantacji współczynnik ten jest zbyt niski, a w których jest odpowiedni lub wręcz za wysoki.

Posiadając tak dokładne pomiary azotu możemy zastosować bardzo precyzyjny sposób jego nawożenia. Równomierne nawożenie jest bowiem bardzo kosztowne i niezbyt efektywne. Korzystając z najnowszych rozwiązań możemy zastosować niezwykle precyzyjne dawkowanie azotu. Dzięki temu trafi on w te fragmenty plantacji, gdzie jest on rzeczywiście potrzebny. Koszty tego rodzaju pomiaru azotu są niewielkie, a korzyści płynące z takiego rozwiązania są ogromne. Precyzyjne dawkowanie pozwala ograniczyć koszty związane z zakupem nawozów. Korzystając z takich technologii możemy też zwiększyć nasze zyski oraz plony. Co najważniejsze, rozwiązania te można zastosować praktycznie na każdym gospodarstwie. Nasza firma pomoże Ci na każdym etapie prac. Nie musisz więc posiadać ani nowoczesnych urządzeń, ani komputerowej wiedzy. Jeśli więc chcesz wprowadzić swoje gospodarstwo rolne na wyższy poziom, skontaktuj się z nami!

Obecnie stosuje się 3 metody nawożenia azotu

azot, pomiar, gleba

Równomierne uśrednione nawożenie na terenie całego pola na podstawie pomiarów gleby – tanie w wykonaniu, średnia efektywność, wysoki koszt nawozów.

pomiar, azot, gleba

Nawożenie fragmentów pola na podstawie precyzyjnego opomiarowania laboratoryjnego – wysoki koszt, wysoka efektywność, średni koszt nawozów.

azot, mapa, pomiar, pole, uprawy

Mapa nawożenia precyzyjnego na podstawie wskaźników – precyzyjne dawkowanie, niski koszt pomiaru, niski koszt nawozów, wysoka efektywność.

Dokładność pomiarowa azotu

azot, gleba, badania, pomiar

„Instytut Rolnictwa Precyzyjnego” Sp. z.o.o.

ul. Żółkiewskiego 37/41/82
87-100 Toruń

NIP: 8792716786
REGON: 38462265200000