TriPlus® Aloe Vera znacząco zwiększa i poprawia:

– tolerancję na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz niektóre czynniki chorobotwórcze,

– odporność upraw na stres związany z niekorzystnymi warunkami uprawy lub ubogim stanowiskiem,

– plonowanie oraz poprawia jakość plonów,

– asymilację i wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny.- to nawóz dolistny i doglebowy do stosowania w formie roztworu wodnego w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych zawierający mikroelementy rozpuszczalne w wodzie.

Celem jest zminimalizowanie zależności od nawozów sztucznych i uzyskanie lepszych plonów przy mniejszym nakładzie dzięki nowemu nawozowi TriPlus® Aloe Vera. Realistyczne jest minimalizowanie nawozów sztucznych na poziomie 50% przy użyciu Nawozów Aloe Vera 50% (w zależności od rodzaju rośliny, jakości gleby itp.)

Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Ważne jest aby mieszać roztwór TriPlus® Aloe Vera zaraz po otworzeniu i nie pozostawiać roztworu w wodzie przez dłuższy czas. Unikać stosowania podczas dużego nasłonecznienia lub temperatury powyżej 25 ℃, silnego wiatru. Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Należy pokryć roztworem dokładnie całą powierzchnię liści. Nie stosować w okresie kwitnienia roślin.
Nie rozpylaj na rośliny podczas fazy zapylania. Mocz korzenie w fazie przeszczepu.
Opryskaj całe liście na powierzchnię i pod spodem, kiedy możliwe.
Po przygotowaniu gruntu przygotuj otwory do sadzenia i nawożenie standardowym nawozem (nawóz lub kompost), a następnie rozpylaj wodę z roztworem TriPlus® Aloe Vera (stosunek 200: 1).
Opryskuj na otwartych przestrzeniach rano lub wieczorem (temperatura do 25 ℃)

DAWKA I TERMIN STOSOWANIA:

Zalecana dawka:       2 – 3 L/ha uprawy. Powtarzać zabiegi co 10 dni.
Na przygotowane i wolne od chwastów stanowisko zalecana dawka:        4 -10 L/ha, w zależności od jakości gleby.  Wyższe dawki stosować w intensywnej produkcji zbóż.
Łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 30 L/ha uprawy.
Ilość wody:              min. 400 L/ha.
Pierwszy zabieg wykonać po przeprowadzeniu chemicznego zwalczania chwastów w uprawach.
W przypadku ozimin, gdy chwasty zwalczano jesienią, zabieg wykonać po widocznym rozpoczęciu wegetacji. 

Zalecana dawka:     Po posadzeniu roślin stosować do opryskiwań do listnych w dawce 2-3 L/ha. Zabiegi wykonywać co 10-14 dni
W zależności od gęstości nasadzenia, łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 50 L/ha.
Ilość wody: min. 300 L/ha.
Do stosowania w systemach nawodnieniowych nie przekraczać jednorazowo dawki 10 L / ha.
Do moczenia korzeni sadzonek przed wysadzeniem stosować roztwór o stężeniu 25%. 

Korzenie moczyć przez 4 do 6 godzin. Wysadzić najszybciej jak to możliwe aby korzenie nie przeschły.

Przygotowane i wolne od chwastów stanowisko stosować nawóz w dawce 4 -6 L/ha.

Zalecana dawka:  2-3 L/ha od pierwszej pary liści właściwych. Zabieg powtarzać co 7-10 dni. W przypadku stosowania rozsady pierwszy zabieg wykonać 10 dni po wysadzeniu rozsady.
Ilość wody: min. 300 L/ha.
Łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 30 L/ha.
Do moczenia nasion stosować w stężeniu 2% przez 2 do 4 godzin. Nasiona moczone wysiać w całości. 

Nie przechowywać moczonych nasion.

Zalecana dawka: Przed wschodem roślin na wolne od chwastów stanowisko stosować nawóz w dawce 4 L/
ha. Od wschodów roślin stosować w dawce 2 L/ha . Zabiegi powtarzać co 7-10 dni. W zależności od intensywności uprawy wykonać do 10 zabiegów.
Ilość wody: min. 300 L/ha.
Łączna dawka nawozu nie powinna przekraczać 30 L/ha.
Do moczenia lub opryskiwania bulw przed sadzeniem stosować roztwór o stężeniu 2%.

Zalecana dawka: Przed rozpoczęciem wegetacji stosować nawóz w dawce 3- 6 L/ha. Zabieg powtórzyć po każdym zbiorze.
Zalecana dawka wody: 300 L/ha.

W uprawach roślin ozdobnych stosować do podlewania i opryskiwania ciecz roboczą o stężeniu 0,2 -0,3 % co 10 – 14 dni. W zalecanej dawce nawóz można stosować także w uprawie sukulentów. W uprawach hydroponicznych nie przekraczać dawki 1 litr nawozu na 200 litrów pożywki. 

Można mieszać z innymi nawozami stosowanymi w hydroponice, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń pokarmowych dla uprawianej rośliny.

Przygotowanie roztworu użytkowego:

– wstrząsnąć pojemnikiem wypełnionym nawozem
– wlać odmierzoną ilość nawozu do częściowo wypełnionego opryskiwacza/pojemnika do podlewania
– dobrze wymieszać nawóz z wodą
– uzupełnić opryskiwacz/[pojemnik wypełniony wodą do wymaganej objętości . Roztwór należy użyć bezpośrednio po jego przygotowaniu.


Przygotowanie roztworów:
– roztwór 5% – 5 litrów nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 3% – 3 litry nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 2% – 2 litry nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 1% – 1 litr nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 0.5% – 0.5 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 0.3% – 0.3 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 0.2% – 0.2 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów
– roztwór 0.1% – 0.1 litra nawozu uzupełnić wodą do objętości 100 litrów

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:
UWAGA! WAŻNE, przy przygotowywaniu roztworu nawozowego, postępuj w następującej kolejności:
1. Napełnić zbiornik  opryskiwacza do połowy. 
2. Wlać odmierzoną i dobrze wymieszaną ilość nawozu. Uzupełnić wodą zbiornik opryskiwacza. 
3. Nie przechowywać przygotowanego do stosowania roztworu.
BARDZO WAZNE : Przed użyciem DOKŁADNIE WYMIESZAĆ tak aby osad w pojemniku nie został na dnie pojemnika.
Dla uzyskania pełnego efektu nie zaleca się mieszania nawozu z insektycydami

Przechowywanie:

Nawóz TriPlus® Aloe Vera przechowywać w suchym i zacienionym miejscu, w temp. od 5 ℃ do +35 ℃ w oryginalnym,
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz z
dala od środków spożywczych i pasz dla zwierząt, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Produkt w zamkniętych opakowaniach zachowuje trwałość na okres 18 miesięcy. 


PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
Okres przydatności do stosowania: 3 lata od daty produkcji

Nr partii/data produkcji: na opakowaniu.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UŻYCIA ŚRODKA TriPlus® Aloe Vera NA WYBRANE UPRAWY

Suma użytego nawozu na wszystkie etapy nie powinna przekraczać 20 litrów na hektar. Należy planowaną do wykorzystania objętość nawozu podzielić na ilość etapów jego użycia. W przypadku bardzo złej jakości ziemi należy przeprowadzić próbę polową z podwojoną ilością nawozu.
Prosimy nie zapominać, że mamy do czynienia z nawozem WE, który jest bardzo silnym stymulatorem wzrostu i silnie przyspiesza wegetacje roślin.