logo, nawóz, ekoliczny nawóz, aloes
Bakterie, nawóz, rolnictwo

SKŁAD NAWOZU SZCZEGÓŁOWO

składniki odżywcze, kwasy, mikroorganizmy, grzyby, stymulatory

Aloes zawiera składniki aktywne, takie jak aminokwasy, minerały, witaminy, enzymy, glikoproteiny i węglowodany. Dzieki dużej zawartości wody może być stosowany do ciekłych nawozów organicznych jako ciekłe medium rozpuszczalnikowe, a także kompozycja różnych związków chemicznych mogących być składnikiem odżywczym dla roślin. Różne składniki i związki chemiczne, które są naturalnie zawarte w aloesie są wykorzystywane do wzbogacenia zawartości składników odżywczych i składników aktywnych dla uprawianych roślin

TriPlus® Aloe Vera jest bogaty w węgiel oraz inne:

Powyżej wymienione składniki  zawarte w TriPlus® Aloe Vera wzbogacają zawartość węgla organicznego oraz zwiększają zdolność wymianu kationów w glebie. Kwas humusowy jest składnikiem odżywczym i dobrym medium do wzrostu funkcjonalnych mikroorganizmów w glebie. Zwiększony pobór składników odżywczych przez rośliny umożliwia tworzenie są wiązań z bardziej wydajnymi składnikami lepiej wchłanianymi przez rośliny. Zwiększona jest również żyzność gleby natomiast większa porowatość sprawia że jest ona napowietrzona. Zaobserwowano również wzrost pojemności kationowej (CEC)co  zwiększa zdolność gleby do przechowywania składników odżywczych, zwłaszcza mikroelementów. Kwas halogenowy ma zdolność wiązania się z metalami ciężkimi , następnie osadza je i zmniejsza toksyczność gleby. Zapobiega obniżeniu pH kwaśnych gleb z powodu ciągłego stosowania nawozów chemicznych. Szczególnie gdy gleba, zawiera dużo aluminium. Kwas humusowy wiąże się z kompleksem aluminium jako związek, który trudno rozpuścić w wodzie (nierozpuszczalny), więc nie zostanie zhydrolizowany nie zatruwając roślin. Wytworzony kompleks z mikroelementami chroni składniki odżywcze przed ługowaniem przez wodę deszczową. Elementy N, P, i K związane w postaci organicznej lub związanej przez drobnoustroje. Kwasy huminowe zwiększają skuteczność stosowania nawozów chemicznych (mineralnych).

Omówienie mikroorganizmów występujących w TriPlus® Aloe Vera:

jkość, jakość premium, nawóz, znak
logo, nawóz, ekoliczny nawóz, aloes